Mở trình đơn chính

Cộng hòa Hà Lan (tên chính thức: Cộng hòa Bảy Hà Lan Thống nhất (tiếng Hòa Lan: Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden), Cộng hòa Hà Lan Thống nhất hay Cộng hòa Bảy Tỉnh Thống nhất (tiếng Hòa Lan: Republiek der Zeven Provinciën Verenigde) là một nước cộng hòachâu Âu tồn tại từ năm 1581 - khi một phần của Hà Lan tách ra khỏi ách thống trị của Tây Ban Nha - cho đến năm 1795. Nối tiếp Cộng hòa Hà Lan là Cộng hòa Batavia, Vương quốc Hà Lan, Vương quốc Thống nhất Hòa Lan và cuối cùng là Vương quốc Hà Lan như hiện tại.

Cộng hòa Bảy Hà Lan Thống nhất
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

1581–1795
Quốc kỳ Quốc huy
Khẩu hiệu
Concordia res parvae crescunt[1]
"Đoàn kết làm nên sức mạnh"
Quốc ca
Het Wilhelmus
"The William"
Vị trí của Cộng hòa Hà Lan năm 1789
Thủ đô Amsterdam
Ngôn ngữ Tiếng Hòa Lan, tiếng Zeeland, tiếng Đông Flemish, Tiếng Hà Lan Hạ Saxon, tiếng Frisia
Tôn giáo Dutch Reformed
Chính quyền Cộng hòa liên bang
Stadtholder
 •  1581–1584 William I (đầu tiên)
 •  1751–1795 William V (cuối cùng)
Grand Pensionary
 •  1581–1585 Paulus Buys (first)
 •  1787–1795 Laurens van de Spiegel (last)
Lập pháp States General
 •  Hội đồng Nhà nước Hội đồng Nhà nước
Giai đoạn lịch sử Cận đại
 •  Liên minh Utrecht 23 tháng 1 năm 1579
 •  Act of Abjuration 26 tháng 7 năm 1581
 •  Peace of Münster 30 tháng 1 năm 1648
 •  Batavian Revolution 19 tháng 1 năm 1795
Dân số
 •  1795 (ước tính) 1.880.500[2] 
Tiền tệ Guilder
Hiện nay là một phần của

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ In full concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur. Hubert de Vries, Wapens van de Nederlanden. De historische ontwikkeling van de heraldische symbolen van Nederland, België, hun provincies en Luxemburg. Uitgeverij Jan Mets, Amsterdam, 1995, pp. 31–32.
  2. ^ Demographics of the Netherlands, Jan Lahmeyer. Retrieved on 10 February 2014.