Bách là một họ của người Trung Quốc (chữ Hán: 柏, bính âm: Bãi). Trong danh sách Bách gia tính, họ này đứng thứ 37.

Người Trung Quốc họ BáchSửa đổi

  • Bách Văn Uất (柏文蔚), Chính trị gia thời dân quốc
  • Bách Hồng Huy (柏鴻輝), Trung tướng không quân Trung Hoa Dân Quốc
  • Bách Quan Trung (柏關忠), Thiếu tướng không quân Trung Hoa Dân Quốc
  • Bách An Ni (柏安妮), Diễn viên Hồng Kông
  • Bách Diệu Bình (柏耀平), Thiếu tướng hải quân Trung Hoa nhân dân giải phóng quân

Tham khảoSửa đổi