Bát Tràng (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Bát Tràng là một xã thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Ngoài ra, địa danh Bát Tràng còn có thể chỉ: