Bóng bàn tại Đại hội Thể thao châu Á 1966

Bóng bàn được tổ chức tại Đại hội Thể thao châu Á 1966Bangkok, Thái Lan. Nội dung thi bóng bàn gồm đội, đôi và đơn dành cho nam và nữ, cũng như đôi hỗn hợp.

Huy chương giành đượcSửa đổi

Nội dung Vàng Bạc Đồng
Đơn nam Kim Chung-Yong
  Hàn Quốc
Nobuhiko Hasegawa
  Nhật Bản
Koji Kimura
  Nhật Bản
Houshang Bozorgzadeh
  Iran
Đôi nam   Nhật Bản (JPN)
Hiroshi Takahashi
Keiichi Miki
  Nhật Bản (JPN)
Koji Kimura
Nobuhiko Hasegawa
  Trung Hoa Dân Quốc (ROC)
Lee Kuo-ting
Yang Cheng-hsiung
  Hàn Quốc (KOR)
Kim Chung-Yong
Park Chung-Kil
Đội nam   Nhật Bản (JPN)
Nobuhiko Hasegawa
Koji Kimura
Keiichi Miki
Hiroshi Takahashi
  Trung Hoa Dân Quốc (ROC)
Chen Jin-lieh
Lee Kuo-ting
Wong Shan-wu
Yang Cheng-hsiung
  Hàn Quốc (KOR)
Cho Chang-Suk
Kim Chee-Hwa
Kim Chung-Yong
Park Chung-Kil
Đơn nữ Naoko Fukatsu
  Nhật Bản
Noriko Yamanaka
  Nhật Bản
Choi Jung-Sook
  Hàn Quốc
Yoon Ki-Sook
  Hàn Quốc
Đôi nữ   Nhật Bản (JPN)
Noriko Yamanaka
Naoko Fukatsu
  Hàn Quốc (KOR)
Choi Jung-Sook
Noh Hwa-Ja
  Trung Hoa Dân Quốc (ROC)
Lin Hsin-chi
Lou Chiou-chu
  Nhật Bản (JPN)
Sachiko Morisawa
Tsunao Isomura
Đội nữ   Nhật Bản (JPN)
Naoko Fukatsu
Tsunao Isomura
Sachiko Morisawa
Noriko Yamanaka
  Hàn Quốc (KOR)
Choi Jung-Sook
Jong Hae-Ok
Noh Hwa-Ja
Yoon Ki-Sook
  Trung Hoa Dân Quốc (ROC)
Lin Hsin-chi
Lou Chiou-chu
Tsan Yin-hsieh
Đôi hỗn hợp   Nhật Bản (JPN)
Koji Kimura
Naoko Fukatsu
  Hàn Quốc (KOR)
Kim Chung-Yong
Yoon Ki-Sook
  Nhật Bản (JPN)
Keiichi Miki
Noriko Yamanaka
  Hàn Quốc (KOR)
Park Chung-Kil
Choi Jung-Sook

Bảng huy chươngSửa đổi

1   Nhật Bản (JPN) 6 3 3 12
2   Hàn Quốc (KOR) 1 3 5 9
3   Trung Hoa Dân Quốc (ROC) 0 1 3 4
4   Iran (IRI) 0 0 1 1
Tổng 7 7 12 26

Tham khảoSửa đổi