Bóng chuyền tại Đại hội Thể thao châu Á 1990

Nội dung Bóng chuyền được thi đấu tại Đại hội Thể thao châu Á 1990Bắc Kinh, Trung Quốc.

Nội dung Vàng Bạc Đồng
Bóng chuyền nam  Trung Quốc (CHN)  Hàn Quốc (KOR)  Nhật Bản (JPN)
Bóng chuyền nữ  Trung Quốc (CHN)  Hàn Quốc (KOR)  Nhật Bản (JPN)

Tham khảoSửa đổi