Bùa, bùa chú hay bùa ngải là tên gọi chung của các loại vật dụng, thông thường là giấy có viết các ký tự như Hán tự, các hình vẽ. Chúng được các thầy trừ tà, phù thủy tạo ra mục đích tốt là trấn yểm, trừ tà, hoặc với mục đích xấu làm hại người khác. Các loại bùa bao gồm:

  • Phù lục (Fu Talisman): bùa giấy Trung Quốc
  • Talisman: bùa tăng sức mạnh và may mắn
  • Bùa tiền cổ châu Á (Asian numismatic charms): bùa làm từ tiền đồng cổ
  • Bùa hộ mệnh (amulet): bùa mang trong mình dùng để bảo vệ người
  • Thần chú (incantation) nhằm kích hoạt hiệu ứng ma thuật trên người hoặc đồ vật