Bạch Đằng (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Bạch Đằng là tên gọi của con sông Bạch Đằng, nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Tên con sông này được đặt cho:

Địa danh sửa

Lịch sử sửa

Di tích sửa

Văn hóa sửa

Xem thêm sửa