Bạo lực tình dục trong chiến tranh

Bạo lực tình dục trong chiến tranh là việc hãm hiếp hoặc các hình thức bạo lực tình dục khác do các chiến binh gây ra trong xung đột vũ trang, chiến tranh hoặc chiếm đóng quân sự. Nó thường là chiến lợi phẩm của chiến tranh; nhưng đôi khi, đặc biệt là trong xung đột sắc tộc, hiện tượng này có động cơ xã hội học rộng hơn. Bạo lực tình dục trong chiến tranh cũng có thể bao gồm hiếp dâm tập thể và hiếp dâm với các vật thể nào đó. Nó được phân biệt với quấy rối tình dục, tấn công tình dụchiếp dâm trong quân đội.[1][2][3]

Đài tưởng niệm các Condottiero Giovanni dalle Bande Spinning miêu tả một người đàn ông, bắt cóc phụ nữ. (Piazza San Lorenzo, Florence)

Trong chiến tranh và xung đột vũ trang, hiếp dâm thường được sử dụng như một phương tiện chiến tranh tâm lý để làm nhục kẻ thù. Bạo lực tình dục thời chiến có thể xảy ra trong nhiều tình huống, bao gồm nô lệ tình dục được thể chế hóa, bạo lực tình dục thời chiến liên quan đến các trận chiến hoặc tàn sát cụ thể, và các hành vi bạo lực tình dục cá nhân hoặc riêng lẻ.

Hiếp dâm cũng có thể được công nhậndiệt chủng hoặc làm sạch sắc tộc khi được thực hiện với mục đích tiêu diệt, toàn bộ hoặc một phần, một nhóm mục tiêu; tuy nhiên, hiếp dâm vẫn lan rộng trong các khu vực xung đột. Có những công cụ pháp lý quốc tế khác để truy tố thủ phạm nhưng điều này đã xảy ra vào cuối những năm 1990.[4] Tuy nhiên, cho đến nay, các công cụ pháp lý này chỉ được sử dụng cho các cuộc xung đột quốc tế, do đó đặt gánh nặng chứng minh trong việc trích dẫn bản chất quốc tế của xung đột để tiến hành truy tố.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ "30% of Women in USA Military Raped Whilst Serving by Fellow Soldiers". Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2020.
  2. ^ Benedict, Helen (ngày 6 tháng 5 năm 2009). “The Nation: The Plight of Women Soldiers”. Npr.org. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2014.
  3. ^ Benedict, Helen (ngày 13 tháng 8 năm 2008). “Why Soldiers Rape – Culture of misogyny, illegal occupation, fuel sexual violence in military”. In These Times. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 5 năm 2019. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2014.
  4. ^ Haddad, H.N. Hum Rights Rev (2011). “Mobilizing the Will to Prosecute: Crimes of Rape at the Yugoslav and Rwandan Tribunals”. Human Rights Review. 12: 109–132. doi:10.1007/s12142-010-0163-x.