=

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Bản mẫu này cho phép "=" được sử dụng trong các tham số bản mẫu. Điều này tương đương với <nowiki>=</nowiki>.

Ví dụ

  • {{Font color|black|yellow|2 + 2 {{=}} 4}} kết quả: 2 + 2 = 4

Bạn cũng có thể sử dụng được đặt tên theo các tham số để vượt qua những hạn chế:

  • {{Font color|black|yellow|3= 2 + 2 = 4}} kết quả: 2 + 2 = 4

Dữ liệu bản mẫu

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho =

A template to allow = to be used in template parameters

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Không định rõ tham số

Xem thêm

  • {{((}}, trong đó kết quả: {{
  • {{))}}, trong đó kết quả: }}
  • {{!}}, trong đó kết quả: |
  • {{ifequal}}