Bản mẫu:Đội hình bóng đá Nam Tư tại Thế vận hội Mùa hè 1960