Bản mẫu:1000 bài cơ bản

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Bản mẫu này có thể được thêm vào các bài viết nằm trong danh sách Wikipedia:Danh sách bài cơ bản nên có, với mã sau:

{{1000 bài cơ bản}}

Nó hiển thị một quả bóng Wikipedia với số "1000" ở góc trên bên phải của trang và tự động đưa bài viết vào Thể loại:Bài cơ bản.