Wikipedia:Danh sách bài cơ bản nên có

Xem thêm: phiên bản tương ứng ở meta

Bài cơ bản
Bậc 1     Bậc 2     Bậc 3     Bậc 4

Dưới đây là 1000 bài viết cơ bản nên có trong các phiên bản ngôn ngữ Wikipedia. Có những phiên bản ngắn hơn ở Wikipedia:100 bài cơ bản (bậc 2) và Wikipedia:10 bài cơ bản (bậc 1). Một phiên bản mở rộng có tại Wikipedia:Bài cơ bản mở rộng (bậc 4). Danh sách này dịch từ phiên bản tiếng Anh ở Meta. Nếu bạn muốn thêm hoặc thay đổi một bài cơ bản nào đó hãy vào trang thảo luận của trang tương ứng ở meta hoặc vào trang mở rộng các bài cơ bản ở Wikipedia tiếng Anh. Xem thêm những thay đổi liên quan đến các bài cơ bản.

 • Bài chọn lọc ()
 • Bài viết tốt ()
 • Bài chọn lọc cũ ()
 • Bài chất lượng A ()
 • Bài chất lượng B ()
 • Bài chất lượng C ()
 • Bài sơ khai (Bài sơ khai)
 • Bài chưa rõ chất lượng ()

Nhân vật

Diễn viên, vũ công và người mẫu

 1. Bernhardt, Sarah  
 2.   Chaplin, Charlie
 3. Dietrich, Marlene  
 4. Monroe, Marilyn

Nghệ sĩ và kiến trúc sư

 1. Corbusier, Le  
 2. Dalí, Salvador  
 3. Dürer, Albrecht  
 4.   Gogh, Vincent van
 5. Goya, Francisco  
 6. Hokusai, Katsushika  
 7. Kahlo, Frida  
 8. Leonardo da Vinci  
 9. Matisse, Henri  
 10. Michelangelo
 11. Picasso, Pablo  
 12. Raphael  
 13. Rembrandt
 14. Rubens, Peter Paul  
 15. Sinan 
 16. Velázquez, Diego  
 17. Warhol, Andy  
 18. Wright, Frank Lloyd  

Nhà văn, kịch gia, nhà thơ

 1. Abu Nuwas
 2. Bashō
 3. Borges, Jorge Luis
 4. Byron, George
 5. Cervantes, Miguel de
 6. Chaucer, Geoffrey
 7. Anton Pavlovich Chekhov
 8. Dante Alighieri
 9. Dickens, Charles
 10. Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
 11. García Márquez, Gabriel
 12. von Goethe, Johann Wolfgang
 13. Hafez
 14. Hómēros
 15. Hugo, Victor
 16. Joyce, James
 17.  Kafka, Franz
 18. Kālidāsa
 19. Lý Bạch
 20. Mahfouz, Naguib
 21. Molière
 22. Andersen, Hans Christian
 23. Ovidius
 24. Proust, Marcel
 25. Aleksandr Sergeyevich Pushkin
 26. Shakespeare, William
 27. Sophocles
 28. Tagore, Rabindranath
 29. Lev Nikolayevich Tolstoy
 30. Twain, Mark
 31. Vergilius

Nhạc sĩ, ca sĩ

 1. Armstrong, Louis
 2. Bach, Johann Sebastian
 3.   The Beatles
 4. Beethoven, Ludwig van
 5. Brahms, Johannes
 6. Chopin, Frédéric
 7. Dvořák, Antonín
 8. Handel, Georg Frideric
 9. Mahler, Gustav
 10. Mozart, Wolfgang Amadeus
 11. Piaf, Édith
 12. Puccini, Giacomo
 13. Presley, Elvis
 14. Schubert, Franz
 15. Stravinsky, Igor
 16. Tchaikovsky, Petr
 17. Joseph Haydn
 18. Verdi, Giuseppe
 19. Vivaldi, Antonio
 20. Giovanni Pierluigi da Palestrina
 21. Wagner, Richard

Nhà thám hiểm

 1. Amundsen, Roald
 2. Armstrong, Neil
 3. Cartier, Jacques
 4. Columbus, Christopher
 5. Cook, James
 6. Cortés, Hernán
 7. Gagarin, Yuri
 8. da Gama, Vasco
 9. Ibn Battuta
 10. Magellan, Ferdinand
 11. Polo, Marco
 12. Trịnh Hòa

Đạo diễn phim và người viết kịch bản

 1. Bergman, Ingmar
 2. Disney, Walt
 3. Eisenstein, Sergei
 4. Fellini, Federico
 5. Hitchcock, Alfred
 6. Kubrick, Stanley
 7. Kurosawa Akira‎
 8. Ray, Satyajit
 9. Spielberg, Steven

Nhà sáng chế, nhà khoa học, nhà toán học

 1. Archimedes
 2. Avicenna
 3. Berners-Lee, Tim
 4. Copernicus, Nicolaus
 5. Curie, Marie
 6. Darwin, Charles
 7. Edison, Thomas
 8. Einstein, Albert
 9. Euclid
 10.   Euler, Leonhard
 11. Faraday, Michael
 12. Fermi, Enrico
 13. Brahmagupta
 14. Ford, Henry
 15. David Hilbert
 16. Galen
 17.   Galileo Galilei
 18. Gauss, Carl Friedrich
 19. Gutenberg, Johannes
 20. Joule, James Prescott
 21.   Kepler, Johannes
 22. al-Khwarizmi, Muhammad ibn Musa
 23. Leibniz, Gottfried
 24. Linnaeus, Carl
 25. Maxwell, James Clerk
 26. Mendeleev, Dmitri
 27. Newton, Sir Isaac
 28. Pasteur, Louis
 29. Planck, Max
 30. Rutherford, Ernest
 31. Schrödinger, Erwin
 32. Tesla, Nikola
 33. Turing, Alan
 34. Watt, James

Triết gia, nhà khoa học xã hội

 1. Aristotle
 2. Khổng Tử
 3. Beauvoir, Simone de
 4. Chanakya
 5. Chomsky, Noam
 6. Descartes, René
 7. Freud, Sigmund
 8. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
 9. Ibn Khaldun
 10.   Kant, Immanuel
 11. Keynes, John Maynard
 12. Lão Tử
 13. Locke, John
 14. Machiavelli, Niccolò
 15. Marx, Karl
 16. Nietzsche, Friedrich
 17. Platon
 18. Rousseau, Jean-Jacques
 19. Sartre, Jean-Paul
 20. Tư Mã Thiên
 21. Smith, Adam
 22. Sokrates
 23. Voltaire
 24. Weber, Max
 25. Wittgenstein, Ludwig
 26. Chu Hi

Chính khách, nguyên thủ quốc gia

 1. Akbar Đại đế
 2. Alexandros Đại đế
 3. A-dục vương
 4. Mustafa Kemal Atatürk
 5. Augustus
 6. Otto von Bismarck
 7. Simón Bolívar
 8.   Napoléon Bonaparte
 9.   Julius Caesar
 10. Charlemagne
 11. Winston Churchill
 12. Constantinus Đại đế
 13. Cyrus Đại đế
 14. Charles de Gaulle
 15.  Elizabeth I của Anh
 16. Mahatma Gandhi
 17. Thành Cát Tư Hãn
 18. Che Guevara
 19. Adolf Hitler
 20. Jeanne d'Arc
 21. Martin Luther King
 22. Vladimir Lenin
 23. Abraham Lincoln
 24. Louis XIV
 25. Rosa Luxemburg
 26. Nelson Mandela
 27. Mao Trạch Đông
 28. Jawaharlal Nehru
 29. Kwame Nkrumah
 30. Pyotr I của Nga
 31. Tần Thủy Hoàng
 32. Franklin D. Roosevelt
 33. Ṣalāḥ ad-Dīn
 34. Joseph Stalin
 35.   Suleiman I
 36. Tôn Trung Sơn
 37. Timur Lenk
 38. Omar bin Khattab
 39. George Washington

Nhân vật tôn giáo

 1. Abraham
 2. Tôma Aquinô
 3. Augustinô thành Hippo
 4.   Tất-đạt-đa Cồ-đàm
 5. Al-Ghazali
 6. Giê-su
 7.   Luther, Martin
 8. Moses
 9. Muhammad
 10. Sứ đồ Phaolô

Triết học và tâm lý học

Triết học

 1. Đẹp
 2. Biện chứng
 3. Luân lý học
 4. Nhận thức luận
 5. Nữ quyền
 6. Tự do ý chí
 7. Tri thức
 8. Lôgic
 9. Tâm trí
 10. Triết học
 11. Thực tế
 12. Chân lý
 13. Xác suất

Tâm lý học

 1. Hành vi
 2. Cảm xúc
 3. Tình yêu
 4. Tâm lý học
 5. Tư duy

Tôn giáo

Thế giới quan và tôn giáo

 1. Thiên Chúa
 2. Thần thoại
 3. Quan niệm về thế giới của triết học:
  1. Chủ nghĩa vô thần
  2. Chủ nghĩa duy vật
  3. Chủ nghĩa cơ yếu
  4. Thuyết độc thần
  5. Thuyết đa thần
 4. Linh hồn
 5.   Tôn giáo
 6. Các tôn giáo đặc biệt:
  1.   Phật giáo
   1.   Thiền tông
  2.   Kitô giáo
   1. Giáo hội Công giáo Rôma
  3. Nho giáo
  4. Hindu giáo
   1. Trimurti
  5. Hồi giáo
   1. Hồi giáo Shia
  6. Kỳ Na giáo
  7. Do Thái giáo
  8. Sikh giáo
  9. Đạo giáo
  10. Hỏa giáo
 7. Phép thực hành tâm linh:
  1. Sufi giáo
  2. Yoga

Khoa học xã hội

 1. Xã hội
 2. Văn minh
 3. Giáo dục

Gia đình và mối quan hệ

 1. Gia đình
 2. Trẻ em
 3. Nam giới
 4. Hôn nhân
 5. Phụ nữ

Chính trị

 1. Chính trị
 2. Chủ nghĩa vô chính phủ
 3. Chủ nghĩa thực dân
 4. Chủ nghĩa bảo thủ
 5. Chủ nghĩa cộng sản
 6. Dân chủ
 7. Độc tài
 8. Ngoại giao
 9. Chủ nghĩa Phát xít
 10. Toàn cầu hóa
 11. Chính phủ
 12. Tư tưởng
 13. Chủ nghĩa đế quốc
 14. Chủ nghĩa tự do
 15. Chủ nghĩa Marx
 16. Chế độ quân chủ
 17. Chủ nghĩa dân tộc
 18. Cộng hòa
 19. Chủ nghĩa xã hội
 20. Nhà nước
 21. Đảng chính trị
 22. Tuyên truyền
 23. Khủng bố

Kinh tế và thương mại

 1. Kinh tế
 2. Tư bản
 3. Chủ nghĩa tư bản
 4. Tiền tệ
  1. Euro
  2. Yên Nhật
  3. Đô la Mỹ
 5. Công nghiệp
 6. Tiền
 7. Thuế

Luật

 1. Luật pháp
 2. Hiến pháp

Các tổ chức quốc tế

 1. Liên hiệp Châu Phi
 2. Liên minh Ả Rập
 3. ASEAN
 4. Cộng đồng các Quốc gia Độc lập
 5. Khối Thịnh vượng chung Anh
 6. Liên minh châu Âu
 7. Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế
 8. NATO
 9. Giải Nobel
 10. OPEC
 11.   Liên Hiệp Quốc
  1. Tòa án Quốc tế vì Công lý
  2. Quỹ tiền tệ quốc tế
  3. UNESCO
  4. Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền
  5. Tổ chức Y tế Quốc tế
 12. Ngân hàng Thế giới
 13.   Tổ chức Thương mại Thế giới

Chiến tranh và quân sự

 1. Nội chiến
 2. Quân đội
 3. Hòa bình
 4. Chiến tranh

Các vấn đề xã hội

 1. Phá thai
 2. Tử hình
 3. Quyền con người
 4. Phân biệt chủng tộc
 5. Nô lệ

Ngôn ngữ và văn học

 1. Ngôn ngữ
 2. Các ngôn ngữ đặc biệt
  1.   Tiếng Anh
  2. Tiếng Ả Rập
  3. Tiếng Bengal
  4. Tiếng Trung Quốc
  5. Quốc tế ngữ
  6.   Tiếng Pháp
  7. Tiếng Đức
  8. Tiếng Hy Lạp
  9. Tiếng Hebrew
  10. Tiếng Hindi-Urdu
  11.   Tiếng Nhật
  12. Tiếng Latinh
  13. Tiếng Ba Tư
  14. Tiếng Nga
  15. Tiếng Phạn
  16. Tiếng Tây Ban Nha
  17. Tiếng Bồ Đào Nha
  18. Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
  19. Tiếng Swahili
 3. Ngôn ngữ học
 4. Ngữ pháp
 5. Từ
 6. Âm vị
 7. Âm tiết
 8. Hệ chữ viết
  1. Bảng chữ cái Ả Rập
  2. Chữ Hán
  3. Bảng chữ cái Cyrill
  4. Bảng chữ cái Hy Lạp
  5. Hangul
  6. Bảng chữ cái Latinh
 9. Biết chữ
 10. Dịch
 11. Văn học
  1. Văn xuôi
  2. Hư cấu
   1. Nghìn lẻ một đêm
  3. Tiểu thuyết
   1. Hồng lâu mộng
   2.   Truyện kể Genji
  4. Thơ
   1. Sử thi Gilgamesh
   2. Iliad
   3. Mahabharata
   4. Shahnameh
 12. Binh pháp Tôn Tử

Khoa học

 1. Khoa học
 2.   Tự nhiên

Thiên văn học

 1. Thiên văn học
 2. Thiên thạch
 3.   Vụ Nổ Lớn
 4.   Lỗ đen
 5.   Sao chổi
 6.   Thiên hà
  1. Ngân Hà
 7.   Mặt Trăng
 8.   Hành tinh
  1.   Trái Đất
  2.   Sao Mộc
  3.   Sao Hỏa
  4.   Sao Thủy
  5.   Sao Thiên Vương
  6.   Sao Hải Vương
  7.   Sao Thổ
  8.   Sao Kim
 9.   Hệ Mặt Trời
 10. Du hành không gian  
 11.   Sao
  1.   Mặt Trời
 12. Vũ trụ

Sinh học

 1. Sinh học
 2. Các vật chất sinh học
  1.   DNA
  2. Enzym
  3. Protein
 3. Thực vật học
 4.   Chết
  1. Tự sát
 5. Sinh thái học
  1. Loài nguy cấp
 6. Thuần hóa
 7. Sự sống
 8. Phân loại sinh học
  1. Loài

Các quá trình sinh học

 1. Trao đổi chất
  1. Tiêu hóa
  2. Quang hợp
  3. Hít thở
 2.   Tiến hóa
 3. Sinh sản
  1. Thai nghén
  2. Giới tính

Giải phẫu

 1. Giải phẫu học
 2. Tế bào
 3. Hệ tuần hoàn
  1. Máu
  2. Tim
 4. Hệ nội tiết
 5. Hệ tiêu hóa
  1. Ruột non
  2. Ruột già
  3. Gan
 6. Cơ (sinh học)
 7. Hệ thần kinh
  1. Não
  2. Dây thần kinh
  3. Hệ giác quan
   1. Tai
   2. Mũi
   3. Mắt
 8. Hệ sinh dục
 9. Hệ hô hấp
 10. Bộ xương
 11. Da

Sức khỏe và y học

 1. Y học  
 2. Nghiện  
 3. Bệnh Alzheimer  
 4. Ung thư  
 5. Viêm dạ dày ruột  
 6. Cảm lạnh thông thường  
 7. Nha khoa  
 8. Người khuyết tật  
  1. Khiếm thị  
  2. Khiếm thính  
  3. Rối loạn tâm thần  
 9. Bệnh  
 10. Dược phẩm  
 11. Êtanol  
 12. Động kinh  
  1. Thuốc lá (nông phẩm)  
 13. Sức khỏe  
 14. Đau đầu  
 15. Hệ miễn dịch
 16. Nhồi máu cơ tim  
 17. Sốt rét  
 18. Kém dinh dưỡng  
 19. Kinh nguyệt  
 20. Béo phì  
 21. Đại dịch  
 22. Kháng sinh  
  1. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính  
 23. Viêm phổi  
 24. Bại liệt  
 25. Bệnh lây truyền qua đường tình dục  
  1. HIV/AIDS  
 26. Tai biến mạch máu não  
 27. Lao  
 28. Tiểu đường  
 29.   Virus
  1. Cúm  
  2. Đậu mùa  

Sinh vật

 1. Sinh vật
 2. Động vật
  1. Giun tròn
  2. Động vật thân mềm
  3. Động vật Chân khớp
   1. Côn trùng
    1. Kiến
    2. Ong
    3. Muỗi
   2. Nhện
  4. Động vật có dây sống
   1. Động vật lưỡng cư
   2. Chim
    1. Bồ câu
    1. Cá mập
   3. Lớp Thú
    1. Lạc đà
    2. Mèo
    3. Bò nhà
    4. Chó
    5. Voi
    6. Ngựa
    7. Cừu nhà
    8. Bộ Gặm nhấm
    9. Lợn nhà
    10. Bộ Linh trưởng
     1. Loài người
    11. Bộ Cá voi
   4. Động vật bò sát
    1. Khủng long
    2. Rắn
 3.   Vi khuẩn cổ
 4. Vi khuẩn
 5. Nấm
 6. Thực vật
  1. Hoa
  2. Cây thân gỗ
 7. Sinh vật nguyên sinh

Hóa học

 1. Hóa học
 2. Hóa phân tích
 3. Hóa lý
 4. Hóa vô cơ
 5. Hóa sinh
 6. Hợp chất
  1. Axit
  2. Bazơ
  3. Muối (hóa học)
 7. Nguyên tố hóa học
  1.   Bảng tuần hoàn
  2. Nhôm
  3. Cacbon
  4. Đồng
  5. Vàng
  6. Hiđrô
  7. Sắt
  8. Nitơ
  9. Ôxy
  10. Bạc
  11. Thiếc
 8. Hóa học hữu cơ
  1. Ancol
  2. Hydrat các bon
  3. Nội tiết tố
  4. Lipit
 9. Phân tử

Thời tiết, khí hậu, địa chất

 1. Tuyết lở
 2. Khí hậu
  1. El Nino
  2.   Ấm lên toàn cầu
 3. Động đất
 4. Địa chất học
  1. Khoáng vật
   1. Kim cương
  2.   Kiến tạo mảng
  3. Đá
 5. Thiên tai
  1. Sóng thần
  2. Lụt
 6. Núi lửa
 7. Thời tiết
  1. Mây
  2. Mưa
  3. Tuyết
  4. Lốc xoáy
  5. Xoáy thuận nhiệt đới
  6. Gió

Vật lý

 1.   Vật lý học
 2. Gia tốc
 3.   Nguyên tử
 4. Năng lượng
  1. Bảo toàn năng lượng
 5. Bức xạ điện từ
  1. Hồng ngoại
  2. Tử ngoại
  3. Ánh sáng
   1. Màu sắc
 6. Cơ học cổ điển
 7. Lực
  1. Lực điện từ
   1. Từ trường
  2. Lực hấp dẫn
  3. Tương tác mạnh
  4. Tương tác yếu
 8. Nam châm
 9. Khối lượng
 10. Kim loại
  1. Thép
 11. Phản ứng phân hạch hạt nhân
 12. Trạng thái vật chất
  1. Chất khí
  2. Chất lỏng
  3. Plasma
  4. Chất rắn
 13. Cơ học lượng tử
 14. Phóng xạ
 15.   Thuyết tương đối rộng
 16. Thuyết tương đối hẹp
 17. Chất bán dẫn
 18. Âm thanh
 19. Vận tốc
  1.   Tốc độ ánh sáng
 20. Thời gian
 21. Nhiệt động lực học
 22. Nhiệt độ
 23. Chân không

Đo lường và đơn vị

 1. Đo lường
 2. Kilôgam
 3. Lít
 4. Mét
 5. SI
 6. Giây

Đo thời gian

 1. Lịch
  1. Lịch Gregory
 2. Đồng hồ
 3. Ngày
 4. Múi giờ
 5. Năm

Ẩm thực

 1. Thức ăn
 2. Bánh mì
 3. Cây lương thực
  1. Đại mạch
  2. Ngô
  3. Yến mạch
  4. Gạo
  5. Lúa mạch đen
  6. Chi Lúa miến
  7. Lúa mì
 4. Pho mát
 5. Sô-cô-la
 6. Mật ong
 7. Trái cây
  1. Táo
  2. Chuối
  3. Nho
  4. Đậu tương
  5. Quả kiên
  6. Chanh tây
 8. Thịt
 9. Đường (chất)
 10. Rau
  1. Khoai tây

Đồ uống

 1. Bia
 2.   Cà phê
 3. Nước ép
 4. Sữa
 5. Trà
 6. Nước uống
 7. Rượu vang

Toán học

 1.   Toán học
 2. Đại số
  1. Đại số tuyến tính
 3. Số học
  1. Lôgarit
 4. Hệ tọa độ
 5. Giải tích toán học
  1. Phương trình vi phân
  2. Giải tích số
 6. Phương trình
 7. Hàm số
 8. Hình học
  1. Góc
  2. Diện tích
  3.   Pi
  4. Định lý Pytago
  5. Đối xứng
  6. Lượng giác
 9. Chứng minh toán học
 10. Số
  1. Số phức
  2. Lý thuyết số
 11. Vô cực
 12. Lý thuyết tập hợp
 13. Thống kê

Công nghệ

 1. Công nghệ
 2. Công nghệ sinh học
 3. Trang phục
  1. Cotton
 4. kỹ thuật
  1. Máy móc
  2. Robot
  3. Ốc vít
  4. Bánh xe
 5. Nông nghiệp
  1. Thủy lợi
  2. Cày
 6. Luyện kim
 7. Công nghệ nano

Truyền thông

 1. Truyền tin
 2. Sách
 3. Thông tin
  1. Bách khoa toàn thư
 4. Báo chí
  1. Báo viết
  2. Truyền thông đại chúng
 5. In ấn
 6. Điện thoại

Điện & Điện tử

 1. Điện tử học
  1. Dòng điện
  2. Tần số
 2. Các bộ phận
  1. Tụ điện
  2. Cuộn cảm
  3. Tranzito
  4. Điốt bán dẫn
  5. Điện trở
  6. Máy biến áp

Máy tính và Internet

 1.   Máy tính
  1. Đĩa cứng
  2. CPU
 2. Trí tuệ nhân tạo
 3. Công nghệ thông tin
  1. Thuật toán
 4. Internet
  1. E-mail
  2. World Wide Web
 5. Hệ điều hành
 6.   Ngôn ngữ lập trình
 7. Phần mềm

Năng lượng và nhiên liệu

 1. Năng lượng tái tạo
 2. Điện
  1. Năng lượng hạt nhân
 3. Nhiên liệu hóa thạch
 4. Động cơ đốt trong
 5. Động cơ hơi nước
 6. Lửa

Vật liệu

 1. Thủy tinh
 2. Giấy
 3. Chất dẻo
 4. Gỗ

Vận chuyển

 1. Vận tải
 2. Máy bay
 3. Ô tô
 4. Xe đạp
 5. Tàu ngầm
 6. Tàu thủy
 7. Tàu hỏa

Vũ khí

 1. Vũ khí
  1. Kiếm
  2. Súng cầm tay
   1. Súng máy
  3. Vũ khí hạt nhân
 2.   Xe tăng
 3. Thuốc nổ
 4. Thuốc súng

Nghệ thuật và giải trí

 1. Văn hóa
 2. Nghệ thuật
  1. Truyện tranh
  2. Hội họa
  3. Nhiếp ảnh
  4. Điêu khắc
   1. Đồ gốm
 3. Nhảy múa
 4. Thời trang
 5. Sân khấu
 6. Thư pháp

Kiến trúc và công trình văn hóa

 1. Kiến trúc
 2. Vòm
 3. Cầu (giao thông)
 4. Kênh đào
 5. Đập
 6. Kiến trúc vòm
 7. Nhà
 8. Công trình đặc biệt
  1. Đập Tam Hiệp
  2. Angkor Wat
  3. Đấu trường La Mã
  4. Vạn Lý Trường Thành
  5.   Tháp Eiffel
  6. Tòa nhà Empire State
  7. Hagia Sophia
  8. Đền Parthenon
  9. Khu lăng mộ Giza
  10. Vương cung thánh đường Thánh Phêrô
  11.   Tượng Nữ thần Tự do
  12. Taj Mahal
 9. Kim tự tháp
 10. Tháp

Phim, radio, ti vi

 1. Điện ảnh
  1. Phim hoạt hình
   1. Anime
 2. Radio
 3. Truyền hình

Âm nhạc

 1. Âm nhạc
 2. Bài hát
 3. Các thể loại nhạc đặc biệt
  1. Blues
  2. Nhạc cổ điển
   1. Opera
   2. Giao hưởng
  3. Nhạc điện tử
  4. Flamenco
  5. Hiphop
  6. Jazz
  7. Reggae
  8. Nhạc rock
  9. Samba
 4. Nhạc cụ đặc biệt
  1. Trống
  2. Sáo ngang
  3. Guitar
  4. Dương cầm
  5. Trumpet
  6. Vĩ cầm

Giải trí

 1. Trò chơi
  1. Backgammon
  2.   Cờ vua
  3.   Cờ vây
 2. Đánh bạc
 3. Võ thuật
  1. Karate
  2. Judo
 4. Thế vận hội
 5. Thể thao
  1. Điền kinh
  2. Đua ô tô
  3. Bóng chày
  4. Bóng rổ
  5. Cricket
  6.   Bóng đá
  7. Golf
  8. Bóng rugby
  9. Quần vợt
 6. Đồ chơi

Lịch sử và địa lý

Lịch sử

 1. Lịch sử

Tiền sử và thế giới cổ đại

 1. Thời tiền sử
 2. Thời đại đồ đá
 3. Thời đại đồ đồng
 4. Thời đại đồ sắt
 5. Lưỡng Hà
 6.   Ai Cập cổ đại
 7. Hy Lạp cổ đại
 8. Đế quốc La Mã
 9. Nhà Hán
 10. Đế quốc Gupta

Trung cổ và cận đại

 1. Nhà Abbas
 2. Thời kỳ Khai sáng
 3. Aztec
 4.   Đế quốc Đông La Mã
 5. Thập tự chinh
 6. Đế quốc La Mã Thần thánh
 7. Chiến tranh Trăm Năm
 8.   Trung Cổ
 9. Đế quốc Mông Cổ
 10. Nhà Minh
 11. Đế quốc Ottoman
 12.   Phục Hưng
 13. Chiến tranh Ba Mươi Năm
 14. Cải cách Tin Lành
 15. Nhà Đường
 16. Người Viking

Hiện đại

 1. Xung đột Ả Rập-Israel
 2. Nội chiến Hoa Kỳ
 3. Apac-thai
 4.   Đế quốc Anh
 5. Chiến tranh Lạnh
 6. Cách mạng văn hóa
 7. Cách mạng Pháp
 8. Đại khủng hoảng
 9. Holocaust
 10. Cách mạng Công nghiệp
 11. Đức quốc xã
 12. Minh Trị Duy tân
 13. Cách mạng Nga (1917)
 14. Nhà Thanh
 15. Hiệp ước Versailles
 16. Chiến tranh Việt Nam
 17.   Chiến tranh thế giới thứ nhất
 18.   Chiến tranh thế giới thứ hai

Địa lý

 1. Địa lý
 2. Thành phố
 3. Lục địa
 4. Hoang mạc
 5. Bắc Cực
 6. Núi
 7. Đại dương
 8. Rừng
 9. Sông
 10. Biển
 11. Nam Cực

Các lục địa và vùng chính

 1. Châu Phi
 2. Châu Nam Cực
 3. Châu Á
 4. Châu Âu
 5. Trung Đông
 6. Bắc Mỹ
 7. Châu Đại dương
 8. Nam Mỹ

Các quốc gia

 1. Afghanistan
 2. Algérie
 3. Argentina
 4. Australia
 5. Áo
 6. Bangladesh
 7. Brasil
 8.   Canada
 9.   Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
 10. Cộng hòa Dân chủ Congo
 11. Cuba
 12. Ai Cập
 13. Ethiopia
 14. Pháp
 15.   Đức
 16.   Ấn Độ
 17. Indonesia
 18. Iran
 19. Iraq
 20. Israel
 21. Ý
 22.   Nhật Bản
 23. Mexico
 24. Hà Lan
 25. New Zealand
 26. Nigeria
 27. Pakistan
 28. Ba Lan
 29. Bồ Đào Nha
 30. Nga
 31. Ả Rập Xê Út
 32. Nam Phi
 33. Hàn Quốc
 34. Tây Ban Nha
 35. Sudan
 36. Thụy Sĩ
 37. Tanzania
 38. Thái Lan
 39. Thổ Nhĩ Kỳ
 40. Ukraina
 41. Dubai
 42. Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
 43.   Hoa Kỳ
 44. Thành Vatican
 45. Việt Nam
 46. Venezuela

Thành phố

 1. Amsterdam
 2. Athena
 3. Baghdad
 4. Bangkok
 5. Bắc Kinh
 6.   Berlin
 7. Bogotá
 8. Brussels
 9. Buenos Aires
 10. Cairo
 11. Cape Town
 12. Damas
 13. Delhi
 14. Dhaka
 15.   Hồng Kông
 16.   Istanbul
 17. Jakarta
 18. Jerusalem
 19. Karachi
 20. Kinshasa
 21. Kolkata
 22. Lagos
 23. Los Angeles
 24. Luân Đôn
 25. Madrid
 26. Mecca
 27. Thành phố México
 28.   Moskva
 29. Mumbai
 30. Nairobi
 31.  Thành phố New York
 32.   Paris
 33. Rio de Janeiro
 34.   Roma
 35. Sankt-Peterburg
 36. São Paulo
 37. Seoul
 38. Thượng Hải
 39. Singapore
 40. Sydney
 41. Tehran
 42. Tokyo
 43. Viên
 44.   Washington, D.C.

Các loại hình của nước

 1. Sông Amazon
 2. Bắc Băng Dương
 3. Đại Tây Dương
 4. Biển Baltic
 5. Biển Đen
 6. Biển Caribe
 7. Biển Caspi
 8. Sông Congo
 9. Sông Danube
 10. Hoàng Hà
 11. Sông Hằng
 12. Rạn san hô Great Barrier
 13. Ngũ Đại Hồ
 14. Ấn Độ Dương
 15. Sông Ấn
 16. Hồ Baikal
 17. Hồ Tanganyika
 18. Hồ Victoria
 19. Địa Trung Hải
 20. Sông Mississippi
 21. Sông Niger
 22. Sông Nil
 23. Biển Bắc
 24. Thái Bình Dương
 25. Kênh đào Panama
 26. Rhine
 27. Kênh đào Suez
 28. Nam Băng Dương
 29. Sông Volga
 30. Trường Giang

Núi đồi, hoang mạc

 1. Alps
 2. Andes
 3. Dãy Himalaya
  1. Everest
 4. Núi Kilimanjaro
 5. Dãy núi Rocky
 6. Sa mạc Sahara

Xem thêm

Liên kết ngoài

Trang tương tự ở các ngôn ngữ khác: