Brahmagupta (Sanskrit: ब्रह्मगुप्त) (597–668) là nhà toán học và thiên văn người Ấn Độ, đã viết những tác phẩm quan trọng ở lĩnh vực toán học và thiên văn.

Brahmagupta
Sinh598
Mất670
NgànhToán học, Thiên văn học
Nổi tiếng vìZero

Tham khảoSửa đổi

  • Plofker, Kim (2007). “Mathematics in India”. The Mathematics of Egypt, Mesopotamia, China, India, and Islam: A Sourcebook. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-11485-9. 
  • Boyer, Carl B. (1991). A History of Mathematics . John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-54397-7. 
  • Cooke, Roger (1997). The History of Mathematics: A Brief Course. Wiley-Interscience. ISBN 0-471-18082-3. 
  • Joseph, George G. (2000). The Crest of the Peacock. Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 0-691-00659-8. 
  • Stillwell, John (2004). Mathematics and its History . Springer Science + Business Media Inc. ISBN 0-387-95336-1. 

Liên kết ngoàiSửa đổi