Mở trình đơn chính

Một dây thần kinh là một loạt tế bào thần kinh mảnh và dài được bó thành nhóm trong hệ thần kinh ngoại biên. Dây thần kinh cung cấp con đường chung cho các xung điện thần kinh được truyền dọc mỗi sợi trục thần kinh đến các cơ quan ngoại biên.

Dây thần kinh
Nerves of the left upper extremity.gif
cần giải thích rõ hơn
Chi tiết
Định danh
Latinhnervus
TAA14.2.00.013
FMA65132
Thuật ngữ giải phẫu

Trong hệ thống thần kinh trung ương, các cấu trúc tương tự được gọi là vùng.[1][2] Các nơ ron đôi khi được gọi là các tế bào thần kinh, mặc dù thuật ngữ này là có khả năng gây nhầm lẫn vì có nhiều tế bào thần kinh không tạo thành dây thần kinh và dây thần kinh cũng bao gồm các tế bào phi-thần kinh Schwann bao bọc các sợi trục thần kinh myelin.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Purves D, Augustine GJ, Fitzppatrick D và đồng nghiệp (2008). Neuroscience (ấn bản 4). Sinauer Associates. tr. 11–20. ISBN 978-0-87893-697-7. 
  2. ^ Marieb EN, Hoehn K (2007). Human Anatomy & Physiology (ấn bản 7). Pearson. tr. 388–602. ISBN 0-8053-5909-5.