Lực điện từ

Lực điện từ tạo ra từ tổng của 2 lực , Lực động điệnLực động từ . Lực điện từ có ký hiệu đo bằng đơn vị Newton N

Lorentz force.svg

Công thức Lực điện từSửa đổi

 

Với

  - Lực động điện từ
  - Lực động điện
  - Lực động từ
  - Điện lượng
  - Điện trường
  - Từ trường
  - Vận tốc

Chuyển động từSửa đổi

v bằng khôngSửa đổi

 

v khác khôngSửa đổi

 

Trường điện và từ

 

Cân bằng

 
 
 
 
 

v = CSửa đổi

Vận tốc di chuyển bằng với vận tốc ánh sáng thấy được

 
 

v ~ CSửa đổi

Vận tốc di chuyển gần bằng với vận tốc ánh sáng thấy được