Hệ nội tiết là một hệ thống các tuyến nội tiết không ống dẫn, với khả năng tiết các chất sinh hoá hormone theo máu chuyển đến và tạo tác động tại những cơ quan khác trong cơ thể.

Hệ nội tiết: 1. Tuyến tùng (epiphysis), 2. Tuyến yên (hypophysis), 3. Tuyến giáp (thyroid), 4. Tuyến ức (thymus), 5. Tuyến thượng thận (adrenal gland), 6. Tuyến tụy (pancreas), 7. Buồng trứng (ovary), 8.Tinh hoàn (testis).

Sinh lý học sửa

Các tuyến nội tiết và hormone sửa

Nam và nữ sửa

Vùng dưới đồi sửa

Tuyến yên sửa

Tuyến tùng sửa

Tuyến giáp trạng sửa

Tuyến cận giáp sửa

Tuyến ức sửa

Gan sửa

Tuyến tụy sửa

Tuyến thượng thận sửa

Tim sửa

Gan sửa

Dạ dày sửa

Ruột sửa

Nhau thai sửa

Thận sửa

Mô mỡ sửa

Riêng nam sửa

Riêng nữ sửa

Các bệnh nội tiết sửa

Các cơ quan nội tiết lan toả sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa