Hệ nội tiết

Hệ nội tiết là một hệ thống các tuyến không ống dẫn, với khả năng tiết các chất sinh hoá hormone theo máu chuyển đến và tạo tác động tại những cơ quan khác trong cơ thể.

Hệ nội tiết: 1. Tuyến tùng (epiphysis), 2. Tuyến yên (hypophysis), 3. Tuyến giáp (thyroid), 4. Tuyến ức (thymus), 5. Tuyến thượng thận (adrenal gland), 6. Tuyến tụy (pancreas), 7. Buồng trứng (ovary), 8.Tinh hoàn (testis).

Sinh lý họcSửa đổi

Các tuyến nội tiết và hormoneSửa đổi

Nam và nữSửa đổi

Vùng dưới đồiSửa đổi

Tuyến yênSửa đổi

Tuyến tùngSửa đổi

Tuyến giáp trạngSửa đổi

Tuyến cận giápSửa đổi

Tuyến ứcSửa đổi

GanSửa đổi

Tuyến tụySửa đổi

Tuyến thượng thậnSửa đổi

TimSửa đổi

GanSửa đổi

Dạ dàySửa đổi

RuộtSửa đổi

Nhau thaiSửa đổi

ThậnSửa đổi

Mô mỡSửa đổi

Riêng namSửa đổi

Riêng nữSửa đổi

Các bệnh nội tiếtSửa đổi

Các cơ quan nội tiết lan toảSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi