Mở trình đơn chính
Hệ nội tiết: 1. Tuyến tùng (epiphysis), 2. Tuyến yên (hypophysis), 3. Tuyến giáp (thyroid), 4. Tuyến ức (thymus), 5. Tuyến thượng thận (adrenal gland), 6. Tuyến tụy (pancreas), 7. Buồng trứng (ovary), 8.Tinh hoàn (testis).

Hệ nội tiết là một hệ thống các tuyến không ống dẫn, với khả năng tiết các chất sinh hoá hormone theo máu chuyển đến và tạo tác động tại những cơ quan khác trong cơ thể.

Sinh lý họcSửa đổi

Các tuyến nội tiết và hormoneSửa đổi

Các bệnh nội tiếtSửa đổi

Các cơ quan nội tiết lan toảSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi