Bản mẫu:Âm thanh

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Audio)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mục đích sửa

Bản mẫu này tạo liên kết đến một tập âm thanh. It is meant to be used inline with text, for pronunciations and the like. Please note that this just creates a link to the file and does not actually embed the file. If the file is Non-Free and only referenced via this template it is not in compliance with Wikipedia:Tiêu chuẩn cho nội dung không tự do.

Cách sử dụng sửa

{{Audio|tên tập âm thanh|dòng miêu tả thay thế}}

Ví dụ
'''Alabama''' ({{Audio|en-us-Alabama.ogg|phát âm}}) là một tiểu bang tọa lạc ở...
Alabama (phát âm) là một tiểu bang tọa lạc ở...

Dữ liệu bản mẫu sửa

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Âm thanh

Sử dụng bản mẫu này để thêm liên kết nội dòng tới một tệp âm thanh nhất định, và đặt ký hiệu loa ở trước.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt trên cùng một hàng.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Tập âm thanh1

Tên tập âm thanh

Ví dụ
En-uk-London.ogg
Tập tinbắt buộc
Tiêu đề2

Tiêu đề thay thế tên tập tin liên kết

Ví dụ
phát âm tiếng Anh
Chuỗi dàitùy chọn

Xem thêm sửa

Bản mẫu:Bản mẫu âm thanh