Bản mẫu:Bài viết tốt

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được dùng để nhúng vào trang thảo luận của bài viết để thông báo bài viết đó là một bài viết tốt.

Cách sử dụngSửa đổi

{{Bài viết tốt}}

Danh sách đầy đủ tham số:

{{Bài viết tốt | tên bài = | trang đề cử = }}
  • tên bài: Nếu muốn thay đổi phần chữ hiển thị cho liên kết đến bài viết (giữa cặp dấu ngoặc kép).
  • trang đề cử: Nếu muốn thay đổi liên kết đến trang đề cử thay vì dùng liên kết mặc định, chỉ nhập phần tên trang con nằm sau Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/, vì hiện tất cả các đề cử bài viết tốt đều nằm tại đây.

Xem thêmSửa đổi