Bản mẫu:Biên tập

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này gắn thẻ một bài viết để chỉnh sửa bản sao và nên được thêm vào đầu trang bài viết như sau:

{{Chỉnh sửa bản sao|for=}}

Bản mẫu này sẽ tự động phân loại các bài viết được gắn thẻ vào Thể loại:Bài viết Wikipedia cần chỉnh sửa chính tả, và chỉnh sửa bot tiếp theo sẽ đặt nó vào một thể loại con ngày của chúng.

Không được thế: bản mẫu này. Bản mẫu này là một tham khảo tự vệ.

Các tham số tùy chọnSửa đổi

  • Bản mẫu này có một tham số tùy chọn thay thế từ "bài viết" trong thông báo được hiển thị bằng văn bản tùy ý. Ví dụ, {{Chỉnh sửa bản sao|phần}} hiển thị "Phần này cần chỉnh sửa bản sao."
  • Bản mẫu này lấy tham số tùy chọn |for= (còn gọi là |reason=) có thể được sử dụng để giải thích những vấn đề cần được giải quyết, ví dụ: |for=chính tả nhất quán. Giá trị mặc định là "ngữ pháp, văn phong, sự gắn kết, giọng điệu hoặc chính tả".
  • Bản mẫu này lấy tham số tùy chọn |date=, mà bot sẽ thêm cho bạn. Xin vui lòng không thêm nó cho mình.

Dữ liệu bản mẫuSửa đổi

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Biên tập

Sử dụng bản mẫu dọn dẹp này để gắn thẻ bài viết để chỉnh sửa bản sao, chẳng hạn như ngữ pháp, văn phong, sự gắn kết, giọng điệu hoặc chính tả.

Tham số bản mẫu

Bản mẫu này gợi ý định dạng các tham số ở dạng nội tuyến.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Type (e.g., section)1

Văn bản để thay thế từ "bài viết", thường là "phần"

Ví dụ
section
Giá trị tự động
section
Dòngtùy chọn
Month and yeardate

Tháng và năm mà bản mẫu đã đặt

Giá trị tự động
{{thế:CURRENTMONTHNAME}} {{thế:CURRENTYEAR}}
Dòngkhuyến khích
Reasonfor reason

Lý do bài viết/phần cần chỉnh sửa bản sao

Dòngtùy chọn

Thể loại theo dõiSửa đổi

Các bản mẫu khác thêm các trang vào Thể loại:Bài viết Wikipedia cần chỉnh sửa chính tảSửa đổi

Các trang đổi hướngSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Xem thêmSửa đổi