Bản mẫu:Btvpbq

Loại bỏ nội dung có vấn đề bản quyền

Phần nội dung cũ trong bài viết này đã trùng với nội dung từ một hay nhiều nguồn đã được công bố từ trước. Tài liệu sao chép hoặc có lối diễn đạt gần giống đã được viết lại hoặc loại bỏ và không được phép phục hồi, trừ phi nó được phát hành một cách hợp lệ theo một giấy phép tương thích. (Để biết thêm thông tin, vui lòng xem "sử dụng tác phẩm do người khác giữ bản quyền" nếu bạn không phải là chủ sở hữu quyền tác giả của tài liệu này; còn nếu bạn chính là chủ sở hữu, vui lòng xem "hiến các tài liệu có bản quyền".)

lý do pháp lý, Wikipedia không thể chấp nhận văn bản hay hình ảnh có bản quyền vay mượn từ các trang web hay tài liệu khác đã được xuất bản từ trước; những nội dung như vậy sẽ bị xóa. Các cộng tác viên có thể dùng tư liệu có bản quyền làm nguồn dẫn thông tin và, nếu được cho phép sử dụng hợp lý, cũng có thể sao chép câu và cụm từ, miễn là chúng được đưa vào trong dấu ngoặc kép và được tham chiếu một cách đúng đắn. Tài liệu này cũng có thể được viết lại, giúp cho nó tránh vi phạm quyền tác giả của bản gốc hoặc đạo lại từ nguồn đó. Do đó, từng phần diễn đạt lại phải cung cấp nguồn gốc của chúng. Vui lòng xem hướng dẫn về văn bản không tự do để biết cách trích dẫn có hạn chế những văn bản có bản quyền một cách thỏa đáng. Wikipedia xem hành vi xâm phạm quyền tác giả là một vấn đề rất nghiêm trọng, và những ai liên tục vi phạm sẽ bị cấm không cho sửa đổi. Mặc dù Wikipedia đánh giá cao những đóng góp, chúng tôi buộc phải yêu cầu tất cả cộng tác viên nhận thức được và tuân thủ chính sách quan trọng này. Xin cảm ơn. ~~~~

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này chỉ dùng trong trang thảo luận của những bài viết nào có một phần, nhưng không phải toàn bộ, nội dung rất có thể đã vi phạm bản quyền và đã bị loại bỏ theo các hướng dẫn tại Wikipedia:Vi phạm bản quyền. Mục đích của nó là để giúp phòng ngừa việc khôi phục lại tài liệu do vô ý cũng như cung cấp thông tin cho những người đóng góp trong tương lai về cách sử dụng văn bản có bản quyền.

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này phải luôn luôn được thay thế.

Hãy sao chép dòng sau vào trang thảo luận của bài viết có nội dung đã bị loại bỏ: {{thế:Btvpbq|url=ĐỊA CHỈ WEB, BAO GỒM "http://"}}

Tham số url là tùy chọn, nhưng có thể hữu ích cho các cộng tác viên sau này trong việc xác định văn bản cụ thể đã vi phạm. Cũng có thể chèn nhiều url, chỉ bằng cách viết xuống dòng.

Xin đừng ký tên sau khi nhúng bản mẫu, vì nó sẽ được tự động chèn như một phần của việc nhúng.

Bản mẫu này sẽ tự tạo ra một đề mục cho riêng nó.

Ví dụSửa đổi

  • Không URL:

{{thế:Btvpbq}}

  • Có một URL:

{{thế:Btvpbq|url=http://money.cnn.com/2009/02/26/news/economy/jobless_claims/index.htm?postversion=2009022608}}

  • Có nhiều URL:

{{thế:Btvpbq|url=http://money.cnn.com/2009/02/26/news/economy/jobless_claims/index.htm?postversion=2009022608 http://money.cnn.com/2009/02/26/news/companies/gm_results/index.htm?postversion=2009022607}}