Cách sử dụng

sửa
{{Các sắc thái màu
| color=màu
| Green| Xanh lá cây | Xanh lá cây
| Red| Đỏ | Đỏ
| Violet| Tím | Tím
| Purple| Tía | Tía
| Brown| Nâu| Nâu
| Magenta| Hồng cánh sen| Hồng cánh sen
| Cyan| Xanh lơ| Xanh lơ
| Azure| Xanh da trời| Xanh da trời
| Lime| Vàng chanh| Vàng chanh
| Black| Đen | Đen
| Gray| Xám| Xám
| White| Trắng| Trắng
| Yellow| Vàng| Vàng (màu)
| Blue| Xanh dương| Xanh dương
| Pink| Hồng| Hồng (màu)
| Orange| Cam| Da cam
| Turquoise| Ngọc lam| Ngọc lam (màu)
| Gold| Vàng kim| Vàng kim
| Silver| Bạc
}}

Thông số

sửa
Tham số chung
color Màu cơ bản của bản mẫu
bgcolor (Tùy chọn) Màu được sử dụng làm màu nền của thanh tiêu đề. Mặc định là tham số màu.
title (Tùy chọn) Tiêu đề cho thanh tiêu đề. Mặc định là "Các sắc thái màu ..."
textcolor (Tùy chọn) Màu được sử dụng cho tiêu đề. Mặc định là màu trắng.
state (Tùy chọn)
autocollapse Sẽ bắt đầu dưới dạng thu gọn nếu hai hoặc nhiều hộp điều hướng trên cùng một trang. Đây là mặc định.
collapsed Luôn bắt đầu dưới dạng thu gọn.
uncollapsed Không bao giờ bắt đầu dưới dạng thu gọn.
plain Không thể thu gọn
off Không thể thu gọn. Phần đệm bổ sung cũng sẽ không hiển thị bên phải thanh tiêu đề.
colorname (Tùy chọn) Tên của màu chính. Mặc định là tham số màu.
catcolorname (Tùy chọn) Tên màu trong Thể loại:Sắc thái màu ... Mặc định là tham số màu.
shownote (Tùy chọn) If set will show a note stating that the samples should not be taken to be definitive.
caveat (Tùy chọn) Lưu ý hiển thị ở cuối bản mẫu
Thông số cho mỗi màu (N có thể từ 1 đến 60)
colorN Color used as the background of the swatch. May be a hexcode.
nameN Name of the color swatch. Defaults to the colorN parameter.
articleN (Tùy chọn) Name of the article for the shade. Defaults to the nameN parameter or if that is not set colorN. Will automatically detect pages with " (color)" or " (colour)" designators and link to those disambiguated pages if this parameter is not explicitly set.