Bản mẫu:Cảnh sát biển/doc

Các ví dụ:

  • {{cảnh sát biển|Hoa Kỳ}} Cảnh sát biển Hoa Kỳ
    <span class="flagicon">[[Tập tin:Ensign of the United States Coast Guard.svg|23x20px|border |alt=|link=]]&nbsp;</span>[[Cảnh sát biển Hoa Kỳ]]
  • {{cảnh sát biển|USA}} Cảnh sát biển Hoa Kỳ
    <span class="flagicon">[[Tập tin:Ensign of the United States Coast Guard.svg|23x20px|border |alt=|link=]]&nbsp;</span>[[Cảnh sát biển Hoa Kỳ]]