Bản mẫu:Chú thích sách/chỗ thử

Bài viết[1].

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Irwin Abrams (2001). tr. 330. Đã bỏ qua tham số không rõ |liên kết tác giả= (trợ giúp); |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)

Tham khảoSửa đổi