Bản mẫu:Chưa có tài liệu

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này có thể được chèn vào các trang con tài liệu bản mẫu để thông báo rằng một bản mẫu nào đó chưa được viết tài liệu hướng dẫn. Hộp tài liệu màu xanh mà không có nội dung có thể gây khó hiểu cho người xem. Khi đó bạn có thể tạo trang /doc và chèn bản mẫu này.

Xem thêmSửa đổi