Bản mẫu:Chủ sở hữu bot


(contribs)
Người dùng này sử dụng một con bot: [[User:{{{1}}}|{{{1}}}]]. Con bot này sẽ tự động thực hiện những nhiệm vụ cực kỳ nhàm chán thay cho chủ nhân của nó.
Tài liệu bản mẫu[tạo]