Bản mẫu:Tự mâu thuẫn

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Contradict)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu {{Tự mâu thuẫn}} sẽ phân loại các bài viết được gắn thẻ vào Thể loại:Bài viết tự mâu thuẫn.

  • Bản mẫu này tự tham khảo,
  • Không được thay thế bản mẫu này.
  • Nên bắt đầu một phần trên trang thảo luận của bài viết để thông báo về phần cụ thể nào mâu thuẫn với chính nó.

Sử dụng

sửa
  • {{Tự mâu thuẫn|{{subst:DATE}}}}
  • {{Tự mâu thuẫn|Phần|{{subst:DATE}}}}

Có thể chỉ định cái gì trong bài viết hoặc phần mâu thuẫn bằng tham số tùy chọn about.

  • {{Tự mâu thuẫn|about=lý do chết}}
  • {{Tự mâu thuẫn|about=lý do chết|bài viết}}