Bản mẫu:Dự án MK

Cảnh cáo Thông báo dự án phía dưới không được nằm trong không gian bài viết, chủ đề hay hình ảnh. Bạn cần chuyển nó vào trang thảo luận!
Dự án Mortal Kombat
Mortal-kombat-11-logo tro choi promo.jpg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Mortal Kombat, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Mortal Kombat. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu Dự án MK được dùng để nhúng vào trang thảo luận các bài viết liên quan. Nó sẽ phân loại chất lượng, độ quan trọng của bài viết, trợ giúp cho Dự án MK.

Trong đa số trường hợp chỉ cần dùng đến hai tham số sau:

{{Dự án MK
|chất lượng = 
|độ quan trọng = 
}}

Danh sách tất cả các tham số:

{{Dự án MK
|chất lượng = 
|độ quan trọng = 
|hình ảnh = 
|trạng thái = 
|từ khóa xếp thể loại = 
}}

Đặng Minh Hiếu

Xem thêmSửa đổi