Bản mẫu:Danh sách mất sao chọn lọc

(Đổi hướng từ Bản mẫu:DSMSCL)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Tiêu bản này được sử dụng trong trang thảo luận của một danh sách bị rút sao chọn lọc. Nó chỉ có một tham số duy nhất cho biết ngày bài viết từng được đưa lên Trang Chính. Với các danh sách chưa từng xuất hiện trên Trang Chính, có thể bỏ qua tham số này.

Ví dụ:

{{Danh sách mất sao chọn lọc|12 đến 18 tháng 3 năm 2006}}

Danh sách đầy đủ tham số:

{{Danh sách mất sao chọn lọc |thời gian= |tên bài= |trang đề nghị= }}

Xem thêmSửa đổi