Bản mẫu:Danh sách thu gọn

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này tạo ra một danh sách thu gọn. Nó có thể thiết lập kiểu CSS cho "frame" (các thẻ <div>...</div> xung quanh danh sách), cho tiêu đề danh sách, và cho các mục danh sách. Bản mẫu hỗ trợ một số không giới hạn của các mục danh sách.

Bản mẫu này thường được sử dụng trong hộp thông tinhộp điều hướng; nó không nên thường được sử dụng trong nội dung bài viết thường xuyên, mỗi MOS:DONTHIDE.

Bản mẫu Collapse
Collapse cơ bản
{{Collapse top}}Trên
{{Collapse bottom}}Dưới
{{Collapse}}Cả hai
Thảo luận Collapse
{{Discussion top}}Trên
{{Discussion bottom}}Dưới
{{Hidden archive top}}Trên
{{Hidden archive bottom}}Dưới
Collapse ẩn nấp
{{Hidden begin}}Trên
{{Hidden end}}Dưới
{{Hidden}}Cả hai
Danh sách thu gọn
{{Danh sách thu gọn}}Cả hai
{{Drop down list}}Cả hai


Cú pháp

{{Danh sách thu gọn
 | expand = 
 | framestyle = 
 | titlestyle = 
 | title = 
 | liststyle = 
 | hlist = 
 | bullets = 
 | <!-- 1 = -->  <!--(Mục 1 trong danh sách; "1 =" thường không được yêu cầu)-->
 | <!-- 2 = -->  <!--(Mục 2 trong danh sách; ditto)-->
 | <!-- 3 = -->  <!--(Mục 3 trong danh sách; etc.)-->
 | <!-- etc -->
}}

Các thông số

expand Any text in this parameter (including "no") sets the list's default state to expanded rather than collapsed. Omit the parameter or leave it blank to set the default state to collapsed.
framestyle Custom CSS styling applied the template overall (title and list).
titlestyle Mã CSS tùy chỉnh cho tiêu đề.
title Tiêu đề danh sách (always on view beside the list's [show/hide] link).
liststyle Custom CSS styling applied to the list (specifically, to the <ul>...</ul> tags delimiting the list).
hlist Include as |hlist=on, |hlist=true, etc to produce a horizontal rather than vertical list.
bullets Include as |bullets=on, |bullets=true, etc to place a bullet point before each list item.
Unnamed parameters
(first, second, third...)
The list items (in the order in which they will appear). If none are supplied, the template outputs nothing.

Ví dụ

{{Danh sách thu gọn 
 | title = Các thành viên [[Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu]]
 | [[Iceland]] 
 | [[Liechtenstein]] 
 | [[Na Uy]] 
 | [[Thụy Sĩ]]
}}

Ví dụ về một danh sách không khung vì nó trong một hộp thông tin

Trong các ví dụ này, các trường leader_name2 và leader_name3 đã được thay đổi để sử dụng danh sách thu gọn.

Thành phố Hamilton
Khẩu hiệu: Together Aspire – Together Achieve
Vị trí ở tỉnh Ontario, Canada
Vị trí ở tỉnh Ontario, Canada
Quốc giaCanada
TỉnhOntario
Hợp nhất9 tháng 6, 1846
Chính quyền
 • Thị trưởngFred Eisenberger
 • Hội đồng thành phốHamilton, Hội đồng thành phố Ontario
 • MPs
 • MPPs
{{Thông tin khu dân cư
|official_name   = Thành phố Hamilton
 ...truncated... 
|leader_title   = [[Thị trưởng]]
|leader_name    = [[Fred Eisenberger]]
|leader_title1   = [[Hội đồng thành phố]]
|leader_name1   = [[Hamilton, Hội đồng thành phố Ontario]]
|leader_title2   = [[Đại biểu Quốc hội#Canada|MPs]]
|leader_name2   =
 {{Danh sách thu gọn
 |framestyle=border:none; padding:0; <!--Hides borders and improves row spacing-->
 |title=Danh sách của MPs
 |1=[[Dean Allison]] |2=[[Chris Charlton]] |3=[[David Christopherson]] |4=[[Wayne Marston]] |5=[[David Sweet]]
 }}
|leader_title3   = [[Thành viên của Quốc hội tỉnh (Ontario)|MPPs]]
|leader_name3   =
 {{Danh sách thu gọn
 |framestyle=border:none; padding:0; <!--as above-->
 |title=Danh sách của MPPs
 |1=[[Marie Bountrogianni]] |2=[[Andrea Horwath]] |3=[[Judy Marsales]] |4=[[Ted McMeekin]] |5=[[Jennifer Mossop]]
 }}
|established_title = [[Hội đồng khu tự quản|Hợp nhất]]
|established_date = 9 tháng 6, 1846
 (...etc...)
}}