Nghị sĩ quốc hội

(đổi hướng từ Đại biểu Quốc hội)

Đại biểu Quốc hội hay nghị sĩ là người được cử tri tín nhiệm bầu làm diện của nhân dân tại Quốc hội thông qua cuộc tổng tuyển cử. Tùy theo cơ chế của từng quốc gia, mà danh xưng và trách nhiệm của đại biểu quốc hội có thể khác nhau.

Ở các nước có quốc hội lưỡng viện như Hoa Kỳ, Vương quốc Liên hiệp Anh, đại biểu Quốc hội được gọi là Nghị sĩ, đại biểu ở Thượng Nghị viện được gọi là Thượng Nghị sĩ, và ở Hạ Nghị viện (còn gọi là Viện Dân biểu) được gọi là Hạ Nghị sĩ (hay dân biểu).

Đại biểu Quốc hội có địa vị pháp lý đặc biệt, vừa là đại biểu nhân dân, vừa là thành viên của cơ quan lập pháp tối cao. Đại biểu Quốc hội là cầu nối giữa công dân địa phương với chính quyền nhà nước. Để làm tốt công việc, thường là đại biểu Quốc hội dược hưởng những đặc quyền được ghi trong hiến pháp như quyền bất khả xâm phạm, quyền miễn tố, quyền được cung cấp thông tin trung lập và trực tiếp...

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi