[{{fullurl:Bản mẫu:{{{1}}}|action=edit}} sửa]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

This template is a self-reference and so is part of the Wikipedia project rather than the encyclopaedic content.

Cách sử dụng

{{ed|Vài bản mẫu}} đưa ra sửa

{{ed|edit templates|sửa đổi liên kết này}} đưa ra sửa đổi liên kết này

Xem thêm