Bản mẫu:Ed right

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

{{ed right|Bản mẫu nào đó}} sẽ ra
{{ed right|Bản mẫu nào đó|liên kết này}} sẽ ra
Hãy cẩn thận
Nó không hoạt động quá tốt trong danh sách. Trong bảng tốt hơn sử dụng một hàng |align="right"|{{ed|Bản mẫu nào đó|liên kết này}} thay vì {{ed right}}

Xem thêmSửa đổi