false

Ghi côngSửa đổi

Hành chính viên Nguyễn Xuân Minh lấy mẹo hay này từ Template:Exists ở Wikipedia tiếng Anh và dịch nó ra cú pháp của ParserFunctions.

Xem thêmSửa đổi