Bản mẫu:Hình Trang Chính

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu Hình Trang Chính được dùng để thay thế các bản mẫu tương tự trước đó. Bản mẫu sẽ giúp tăng mật độ điểm ảnh lên tỷ lệ @3x để tối ưu cho các thiết bị có độ phân giải cao hiện nay.

Cách sử dụng

Kiểu đơn giản, thường dùng:

{{Hình Trang Chính
| hình = 
| rộng = 
| tiêu đề = 
}}

Kiểu đầy đủ:

{{Hình Trang Chính
| hình = 
| rộng = 
| tiêu đề = 
| ghi chú = 
| liên kết = 
| khung = 
}}

Cách điền giá trị cho tham số:

  • hình: chỉ cần tên hình, không được có tiền tố "Tập tin:", "Hình:" hay "File:".
  • rộng: điền kiểu "120px" hay "120", có thể điền hoặc không, nếu không điền thì giá trị mặc định là 120px.
  • tiêu đề: tiêu đề xuất hiện khi rê chuột lên hình, có thể điền hoặc không.
  • ghi chú: ghi chú hiển thị bên dưới hình, có thể điền hoặc không.
  • liên kết: liên kết hình đến một trang cụ thể (cần điền tên trang), có thể điền hoặc không.
  • khung: hiển thị một khung bọc hình, có thể điền "yes" để hiển thị hoặc không.

Dữ liệu bản mẫu

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Hình Trang Chính

Bản mẫu được dùng để thay thế các bản mẫu tương tự trước đó. Bản mẫu sẽ giúp tăng mật độ điểm ảnh lên tỷ lệ @3x để tối ưu cho các thiết bị có độ phân giải cao hiện nay.

Tham số bản mẫu

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt thành khối.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
hìnhhình

chỉ cần tên hình, không được có tiền tố "Tập tin:", "Hình:" hay "File:"

Ví dụ
Ví dụ.jpg
Tập tinkhuyên dùng
rộngrộng

chiều rộng của hình, điền kiểu "120px" hay "120", có thể điền hoặc không, nếu không điền thì giá trị mặc định là 120px

Giá trị tự động
120px
Sốkhuyên dùng
tiêu đềtiêu đề

tiêu đề xuất hiện khi rê chuột lên hình, có thể điền hoặc không

Giá trị tự động
Nội dungkhuyên dùng
ghi chúghi chú

ghi chú hiển thị bên dưới hình, có thể điền hoặc không

Nội dungtùy chọn
liên kếtliên kết

liên kết hình đến một trang cụ thể (cần điền tên trang), có thể điền hoặc không.

Chuỗi ngắntùy chọn
khungkhung

hiển thị một khung bọc hình, có thể điền "yes" để hiển thị hoặc không.

Chuỗi ngắntùy chọn