Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Hãy viết đoạn mã {{Hình mồ côi}} vào trang tập tin đang không được sử dụng ở bất kỳ mục từ nào. Lưu ý rằng với những hình không tự do mồ côi, hãy dùng bản mẫu {{SDHL không SD}} thay vì bản mẫu này.

Xem thêmSửa đổi