Bản mẫu:Mồ côi

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

{{Mồ côi}}

{{Mồ côi|date=}}

Tham số date nếu được chỉ định sẽ được dùng làm từ khóa sắp xếp bài viết tại Thể loại:Bài mồ côi.

Xem thêmSửa đổi

{{Hình mồ côi}}