Bản mẫu:Mồ côi

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Đặt {{Mồ côi}} hoặc {{Mồ côi|date=tháng 9 năm 2021}} vào bên trên bài viết.

Bản mẫu sắp xếp bài viết vào Thể loại:Bài mồ côi.

Xem thêmSửa đổi

{{Hình mồ côi}}