Bản mẫu:Hộp thông tin nhân vật Pokémon

Hộp thông tin nhân vật Pokémon
Thông tin loài Pokémon
Tiến hóa từKhông có
Tiến hóa thànhKhông có
Danh sách Pokémon
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng bản mẫu này nếu muốn có thông tin khác về Pokémon như hệ, tiến hóa,....

Cách sử dụngSửa đổi

Các trường nhập ở dưới đây. Chú ý: Đây chỉ là mẫu ví dụ, chỉ chép nhưng phải sửa lại:

{{Hộp thông tin nhân vật Pokémon
 |image    = Ảnh nhân vật
 |name     = tên
 |number    = Số National Pokédex
 |preceding  = Pokemon trước trong danh sách
 |following  = Pokemon tiếp theo trong danh sách
 |englishname = Tên Tiếng Anh của Pokémon
 |japanname  = Tên tiếng Nhật của Pokémon
 |generation  = Thế hệ (chỉ nhập số la mã)
 |species   = Loài
 |evolvesfrom = Tiến hóa từ *
 |evolvesto  = Tiến hóa thành *
 |type     = Hệ của Pokémon (nếu bài nói 2 Pokemon thì nhập [Hệ thứ nhất]/[Hệ thứ hai vào], không nhập tham số type2)
 |type2    = Hệ thứ 2 của Pokémon (nếu có) (dùng cho bài nói một con Pokemon)
 |height    = Chiều cao của Pokémon
 |weight    = Cân nặng của Pokémon
}}

* — tham số bắt buộc, phần còn lại có thể được bỏ qua