Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

{{icon|}}
{{icon||size=size}}
Biểu tượng Mã khác Mã khác (en)
Không rõ {{Icon|}}
Nội dung chọn lọc và nội dung tốt
Bài viết chọn lọc Bài viết chọn lọc {{Icon|CL}} BVCL
Danh sách chọn lọc Danh sách chọn lọc {{Icon|DSCL}}
Chủ điểm chọn lọc Chủ điểm chọn lọc {{Icon|CDCL}}
Cổng thông tin chọn lọc Cổng thông tin chọn lọc {{Icon|CTTCL}}
Hình ảnh chọn lọc Hình ảnh chọn lọc {{Icon|HACL}}
Bài viết tốt Bài viết tốt {{Icon|T}} BVT
Chủ điểm tốt Chủ điểm tốt {{Icon|CDT}}
Bạn có biết? Bạn có biết {{Icon|BCB}} dyk
Ngày này năm xưa Ngày này năm xưa {{Icon|Ngày này năm xưa}} otd
Tin tức Tin tức {{Icon|Tin tức}} itn
Các loại trang
Sách Wikipedia Sách Wikipedia {{Icon|Sách}} book
Thể loại Thể loại {{Icon|Thể loại}} category
Trang định hướng Trang định hướng {{Icon|Trang định hướng}} disambiguation
Tập tin Tập tin {{Icon|Tập tin}} file, image
Cổng thông tin Cổng thông tin {{Icon|Cổng thông tin}} portal
Trang dự án Dự án project
Đổi hướng Đổi hướng {{Icon|đổi hướng}} redirect
Bản mẫu Bản mẫu {{Icon|Bản mẫu}} template
Dự án Wiki Dự án wiki {{Icon|Dự án Wiki}} WikiProject
Bài luận Bài luận {{Icon|Bài luận}} essay
Xếp loại chất lượng bài viết
Bài viết chọn lọc Bài viết chọn lọc {{Icon|CL}} BVCL
Bài viết tốt Bài viết tốt {{Icon|T}} BVT
Bài chất lượng A Bài chất lượng A {{Icon|A}}
Ứng cử viên bài chất lượng A Ứng cử viên bài chất lượng A {{Icon|UCVA}}
Ứng cử viên bài chất lượng A thất bại Ứng cử viên bài chất lượng A thất bại {{Icon|UCVA-TB}}
Bài chất lượng B+ Bài chất lượng B+ {{Icon|B+}} bplus
Bài chất lượng B Bài chất lượng B {{Icon|B}}
Giám định chất lượng B Giám định chất lượng B {{Icon|UCVB}}
Bài chất lượng C Bài chất lượng C {{Icon|C}}
Bài sơ khởi Bài sơ khởi {{Icon|Sơ khởi}} start
Bài sơ khai Bài sơ khai {{Icon|Sơ khai}} stub
Danh sách Danh sách {{Icon|DS}} list
Bài chưa xếp loại chất lượng Bài chưa xếp loại chất lượng {{Icon|Chưa xếp loại}}
Các đồng dự án
Trang Commons Commons {{Icon|Commons}}
Trang Meta-wiki Meta-wiki {{Icon|Meta}}
Trang Wikibooks Wikibooks {{Icon|Wikibooks}}
Trang Wikidata Wikidata {{Icon|Wikidata}}
Trang Wikinews Wikinews {{Icon|Wikinews}}
Trang Wikipedia Wikipedia {{Icon|Wikipedia}}
Trang Wikiquote Wikiquote {{Icon|Wikiquote}}
Trang Wikisource Wikisource {{Icon|Wikisource}}
Trang Wikispecies Wikispecies {{Icon|Wikispecies}}
Trang Wikiversity Wikiversity {{Icon|Wikiversity}}
Trang Wikivoyage Wikivoyage {{Icon|Wikivoyage}}
Trang Wiktionary Wiktionary {{Icon|Wiktionary}}
Bình chọn các nội dung chọn lọc
Bài viết chọn lọc Bài viết chọn lọc {{Icon|CL}} BVCL
Ứng cử viên bài viết chọn lọc Ứng cử viên bài viết chọn lọc {{Icon|UCVCL}} UCVBVCL
Ứng cử viên bài viết chọn lọc thất bại Ứng cử viên bài viết chọn lọc thất bại {{Icon|UCVCL-TB}}
Ứng cử viên rút sao bài viết chọn lọc Ứng cử viên rút sao bài viết chọn lọc {{Icon|UCVCL-RS}}
Bài viết chọn lọc cũ Bài viết chọn lọc cũ {{Icon|CL-C}} CL-MS
Danh sách chọn lọc Danh sách chọn lọc {{Icon|DSCL}}
Ứng cử viên danh sách chọn lọc Ứng cử viên danh sách chọn lọc {{Icon|UCVDSCL}}
Ứng cử viên danh sách chọn lọc thất bại Ứng cử viên danh sách chọn lọc thất bại {{Icon|UCVDSCL-TB}}
Ứng cử viên rút sao danh sách chọn lọc Ứng cử viên rút sao danh sách chọn lọc {{Icon|UCVDSCL-RS}}
Danh sách chọn lọc cũ Danh sách chọn lọc cũ {{Icon|DSCL-C}} DSCL-MS
Bài viết tốt Bài viết tốt {{Icon|T}} BVT
Ứng cử viên bài viết tốt Ứng cử viên bài viết tốt {{Icon|UCVT}} UCVBVT
Ứng cử viên bài viết tốt thất bại Ứng cử viên bài viết tốt thất bại {{Icon|UCVT-TB}}
Ứng cử viên rút sao bài viết tốt Ứng cử viên rút sao bài viết tốt {{Icon|UCVT-RS}}
Bài viết tốt cũ Bài viết tốt cũ {{Icon|T-C}} T-MS
Chủ điểm chọn lọc Chủ điểm chọn lọc {{Icon|CDCL}}
Ứng cử viên chủ điểm chọn lọc Ứng cử viên chủ điểm chọn lọc {{Icon|UCVCDCL}}
Ứng cử viên rút sao chủ điểm chọn lọc Ứng cử viên rút sao chủ điểm chọn lọc {{Icon|UCVCDCL-RS}}
Chủ điểm chọn lọc cũ Chủ điểm chọn lọc cũ {{Icon|CDCL-C}} CDCL-MS
Cổng thông tin chọn lọc Cổng thông tin chọn lọc {{Icon|CTTCL}}
Ứng cử viên cổng thông tin chọn lọc Ứng cử viên cổng thông tin chọn lọc {{Icon|UCVCTTCL}}
Ứng cử viên rút sao cổng thông tin chọn lọc Ứng cử viên rút sao cổng thông tin chọn lọc {{Icon|UCVCTTCL-RS}}
Cổng thông tin chọn lọc cũ Cổng thông tin chọn lọc cũ {{Icon|CTTCL-C}} CTTCL-MS
Chủ điểm tốt Chủ điểm tốt {{Icon|CDT}}
Ứng cử viên chủ điểm tốt Ứng cử viên chủ điểm tốt {{Icon|UCVCDT}}
Ứng cử viên rút sao chủ điểm tốt Ứng cử viên rút sao chủ điểm tốt {{Icon|UCVCDT-RS}}
Khác
Bài viết chọn lọc tuần này Bài viết chọn lọc tuần này tfa
Hình ảnh chất lượng trên Wikimedia Commons Hình ảnh chất lượng trên Wikimedia Commons qi
Hình ảnh có giá trị trên Wikimedia Commons Hình ảnh có giá trị trên Wikimedia Commons vi

TemplateData

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Icon

Bản mẫu này tạo một hình biểu tượng gắn với các nội dung tại Wikipedia. Xem cách dùng tại 'Bản mẫu:Icon/doc'.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Biểu tượng1 class

Mã hoặc tên gọi (ví dụ: "BVCL" hoặc "Bản mẫu").

Mặc định
Chuỗi ngắntùy chọn
sizesize

Kích thước hiển thị, ví dụ "30px".

Mặc định
16x16px
Chuỗi ngắntùy chọn