Symbol question.svg

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

  • Symbol question.svg Không rõ: {{Icon}}

Dữ liệu bản mẫuSửa đổi

Bản mẫu này tạo một hình biểu tượng gắn với các nội dung tại Wikipedia. Xem cách dùng tại 'Bản mẫu:Icon/doc'.

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Biểu tượng1 class

Mã hoặc tên gọi (ví dụ: "BVCL" hoặc "Bản mẫu").

Mặc định
Chuỗi ngắntùy chọn
sizesize

Kích thước hiển thị, ví dụ "30px".

Mặc định
16x16px
Chuỗi ngắntùy chọn