Mục đích Bản Mẫu này ghi lại và hiển thị siêu dữ liệu (Thông tin) cho các tệp phương tiện, chẳng hạn như ảnh và sơ đồ. Nó bao gồm một mô tả về tệp, nguồn và trạng thái bản quyền của nó.

Chú ý: Bản mẫu nàu dùng cho Ảnh tự do (GPl, CC-SA,...). Đối với ảnh không tụ do xin hãy dùng bản mẫu KTD Hợp Lí tại mục xem thêm, tùy vào loại phương tiện.

Cách sử dụngSửa đổi

{{Thông tin
|Tác giả = 
|Ngày = 
|Nguồn = 
|Miêu tả = 
|Giấy phép = 
|Phiên bản khác = 
}}

Bạn có thể copy đoạn mã trên và dán vào ô "Miêu tả tập tin" tại trang "Truyền lên tập tin" rồi khai báo theo cách sau:

  1. Tác giả: Tên của người đã tạo ra tập tin
  2. Ngày: Ngày tạo ra tập tin (không phải ngày truyền tập tin lên Wikipedia)
  3. Nguồn: Nơi tập tin này được lấy. Nếu người truyền lên cũng là tác giả, hãy ghi nguồn là "tự chụp" hoặc "tự vẽ" hoặc "tự tạo".
  4. Miêu tả: Tập tin minh họa (thể hiện) điều gì.
  5. Giấy phép: Tình trạng bản quyền của tập tin nếu được truyền lên Wikipedia là gì.

Xem thêmSửa đổi