Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng để đánh dấu một bài viết là lỗi thời, đồng thời tự động xếp bài viết vào Thể loại:Bài lỗi thời.

Cách sử dụngSửa đổi

Tham số duy nhất: ngày, dùng để chèn vào thời điểm đặt bản mẫu.

Cách dùng thường gặpSửa đổi

  • {{lỗi thời}}
  • {{lỗi thời|ngày=tháng 4 năm 2020}}
  • {{lỗi thời|ngày=2020-04-09}}


Xem thêmSửa đổi