Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Dữ liệu bản mẫu

Đây là các Dữ liệu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Lang

Cho biết rằng một câu là ngôn ngữ nào. Các trình duyệt dùng thông tin này để chọn phông chữ thích hợp cho ngôn ngữ.

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Mã ngôn ngữ1

Mã ngôn ngữ ISO 639, ví dụ “en” cho tiếng Anh, “fr” cho tiếng Pháp, “vi” cho tiếng Việt.

Chuỗibắt buộc
Văn bản2

Văn bản trong ngôn ngữ đó.

Chuỗibắt buộc