Bản mẫu:Liên kết thuần

[{{{url}}}]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này cho phép tạo liên kết địa phương hoặc liên kết liên wiki (như liên kết đến lịch sử trang) trên một trang mà không có External.svg sau liên kết. Có thể dùng cho trường hợp liên kết trong hoặc liên kết liên wiki được hiển thị dưới dạng liên kết ngoài. Xem Help:URL#URLs on_other Wikimedia projects để biết thêm thông tin.

Cảnh cáoSửa đổi

Khi bạn liên kết đến một Wikipedia hoặc URL dự án Wikimedia khác, bỏ qua trước "http:", hoặc "https:", vì vậy mà URL bắt đầu với "//". Điều này cho phép người dùng sử dụng giao thức họ đang sử dụng.

Bạn có thể sử dụng {{fullurl}} từ ma thuật để tạo ra các URL đến trang Wikipedia.

Các ví dụSửa đổi

  • {{Plain link|url=//www.wikipedia.org}} cho ra [1]
  • {{Plain link|//www.wikipedia.org Wikipedia}} cho ra Wikipedia
  • {{Plain link|//www.wikipedia.org | Wikipedia}} cho ra Wikipedia
  • {{Plain link|http://www.google.co.uk|Google}} cho ra Google

Lưu ý rằng nếu url của bạn hoặc liên kết tiêu đề chứa một dấu bằng = bạn phải sử dụng được đặt tên tham số:

  • {{ Plainlink | url=//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Equals_sign&oldid=282228764 | name="=" }} cho ra "="

Để được ngắn gọn hơn, bạn có thể sử dụng {{scp}} hoặc {{plnk}} và các số như tên tham số ví dụ

  • {{scp|1=//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Equals_sign&oldid=282228764|2="="}} cho ra tương tự "="
  • {{plnk|1=//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Equals_sign&oldid=282228764|2="="}} cho ra tương tự "="