Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này có thể được sử dụng để chỉ định màu nền trước của một đoạn văn bản. Các giá trị được chấp nhận là các mã hex của RGB, ví dụ: #C9E72A hoặc bất kỳ màu web: đỏ, xanh dương, xanh lục, v.v. Để đặt màu nền của một đoạn văn bản, hãy sử dụng {{background color}}.

Sử dụng

  • {{color|Tên màu hoặc mã hex của màu|Văn bản}}

Ví dụ:

  • {{Màu sắc|red|Hello, world!}} → Hello, world!
  • {{Màu sắc|#00F000|Hello, world!}} → Hello, world!

Nếu tham số thứ hai bị bỏ qua, giá trị màu được hiển thị dưới dạng văn bản:

Cân nhắc hiệu suất

Bản mẫu tạo thẻ nhịp HTML:
<span style="color:{{{1}}}">{{{2}}}</span>

Nó chạy ở tốc độ vượt quá 700 mỗi giây và do đó có chức năng giống hệt với việc sử dụng đánh dấu HTML trực tiếp.

Template data

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Màu sắc

Bản mẫu màu có thể được sử dụng để thêm một dải văn bản với bất kỳ màu văn bản đã cho nào

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Color1

Tên CSS của màu hoặc mã hex của màu, ví dụ: 'red' hoặc '#00F000'.

Chuỗi dàibắt buộc
Text2

Chuỗi văn bản được định dạng theo màu mong muốn

Chuỗi dàikhuyên dùng

Đổi hướng

  • {{COLOR}}
  • {{Colored text}}
  • {{Colour}}
  • {{COLOUR}}
  • {{Fgcolor}}

Xem thêm