Bản mẫu:Ngôi sao dự án biến đổi khí hậu

Global Warming and Climate Change Barnstar.png Ngôi sao dự án biến đổi khí hậu
{{{1}}}
Tài liệu bản mẫu

Tiêu chí

Ngôi sao dự án biến đổi khí hậu có thể được trao cho những thành viên Wikipedia có đóng góp đáng kể cho Dự án biến đổi khí hậu, các bài viết trong phạm vi dự án hoặc nâng cao nhận thức về sự nóng lên toàn cầubiến đổi khí hậu trong cộng đồng Wikipedia. Nó được tạo bởi Thành viên:NewsAndEventsGuy vào tháng 8 năm 2019 và phát triển tại Wikipedia tiếng Việt bởi Thành viên:Kim Khánh Hoàng cho Dự án biến đổi khí hậu.

Cách dùng

Để dùng bản mẫu này, chèn {{subst:Ngôi sao dự án biến đổi khí hậu|1=Điền thông điệp của bạn vào đây. ~~~~}} vào trang thảo luận của người dùng bạn muốn trao phần thưởng.

Ngôi sao này có một phiên bản thay thế.
Để sử dụng, thêm |2=alt vào cuối: {{subst:Ngôi sao dự án biến đổi khí hậu|Điền thông điệp của bạn vào đây ~~~~|2=alt}}
Sẽ cho ra:

WikiGlobal Warming Barnstar.png Ngôi sao dự án biến đổi khí hậu
message ~~~~