Bản mẫu:Nhạc cụ kèn gỗ

Tên nhạc cụ: {{{tên}}}
en.: {{{en_name}}}, it.: {{{it_name}}}, fr.: {{{fr_name}}}, de.: {{{gr_name}}}
[[Hình:{{{hình nhạc cụ}}}|100px]]
Phân loại nhạc cụ
Thuộc loại nhạc cụ: {{{loại}}}
Âm vực:
[[Hình:{{{hình minh họa âm vực}}}|130px|center]]
Viết ở khóa {{{Sol/Fa/Do}}}:
âm thanh phát ra {{{đúng bằng/thấp hơn}}} [[quãng {{{quãng}}}]]
so với nốt viết
Nhạc cụ cùng bộ Kèn gỗ (Legni):
Sáo ngang Sáo dọc
Kèn dăm đơn Kèn dăm kép