Bản mẫu:Phân chia thành các mục con

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

Đặt {{Phân chia thành các mục con|date=tháng 7 năm 2024}} vào bài viết

Bản mẫu này thêm bài viết vào Thể loại:Bài viết cần đề mụcThể loại:Tất cả bài viết cần được wiki hóa. Nó nên được sử dụng trên chính trang bài viết.

Xem thêm