Bản mẫu:Sức khỏe

(đổi hướng từ Bản mẫu:Sức khoẻ)

Mục đíchSửa đổi

Bạn có thể sử dụng tiêu bản này để hiển thị cảnh cáo về thông tin y khoa để tránh sự áp dụng bừa bãi của các độc giả.

Cách sử dụngSửa đổi

Chép đoạn mã sau vào trang

{{Sức khỏe}}

Xem thêmSửa đổi