Bản mẫu:Wikipedia được đọc ra

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Spoken Wikipedia)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này chèn hộp trình bày bản ghi đọc bài. Nó nên được gắn vào phần Liên kết ngoài của bài viết.

Cách sử dụngSửa đổi

{{Wikipedia được đọc ra|vi=có|Tên tập tin.ogg|ngày của bài đã được biên tập lại tương ứng với tập tin âm thanh}}

Ví dụ tại bài Nightwish

{{Wikipedia được đọc ra|vi=có|Nightwish-spoken.ogg|2005-09-15}}

Xem thêmSửa đổi