Bản mẫu:Thành viên WP Anime

Wikipe-tan head.pngThành viên này tham gia Dự án-Wiki Anime và Manga.


Giới thiệuSửa đổi

Bản mẫu này sẽ thêm tên bạn vào danh sách thành viên tham gia Dự án Anime và Manga trên Wikipedia tiếng Việt trong thể loại dưới đây: