Thể loại:Thành viên Dự án Anime và Manga

Thể loại này liệt kê các thành viên tham gia dự án Anime và Manga

Về mặt kỹ thuật, bất cứ ai sửa đổi / đóng góp cho các bài viết liên quan đến anime và manga đều là người tham gia rồi, dự án này không yêu cầu thêm bất cứ điều kiện gì khác. Nếu họ muốn họ có thể tự thêm mình vào dự án bằng cách đăng kí tên của họ với tư cách là thành viên tham gia. Điều này giúp truyền bá thông tin về dự án và có thể giúp các biên tập viên khác xem những loại bài viết mà thành viên quan tâm trong việc sửa đổi.

Để thêm chính bạn vào dự án hãy thêm dòng sau vào trang thành viên của bạn:

[[Thể loại:Thành viên Dự án Anime và Manga]]

Hoặc là, nếu bạn thích dùng userbox, hãy thêm {{User WP Anime}} vào trang thành viên của bạn. {{User WP Anime}} tự động thêm vào [[Thể loại:Thành viên Dự án Anime và Manga]] thay cho bạn rồi!

Trang trong thể loại “Thành viên Dự án Anime và Manga”

Thể loại này chứa 58 trang sau, trên tổng số 58 trang.